Medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap genom att ta kontakt med ordförande eller sekreterare som du når genom att skicka ett e-postmeddelande. Glöm ej att fylla i Din e-postadress, postadress samt telefonnummer. All övrig information kommer att löpande läggas in på hemsidan. Ta som vana att regelbundet gå in på hemsidan och titta på sidan för medlemmar och startsidan.

Medlemsavgiften löper kalenderår och är 200 kr och skickas in till föreningens plusgironummer eller via Swish (se nedan). Glöm ej att ange inbetalarens namn så vi kan identifiera betalningen. Ej betalat konsekutivt de två senaste åren (2019 och 2020) och ej betalat senaste året (2020) under medlemslistan.

Kassören ser helst att medlemsavgiften betalas in varje år. Är du osäker kolla med kassören om du betalat för i år. Medlem som inte betalar medlemsavgiften två år i rad stryks ur medlemsregistret.

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi
Plusgiro 853593-2

Swish 123 023 7610
SFOR_swish_qr

Vid betalning utomlands ifrån ange:
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0853 5932
BIC: NDEASESS

När Du har skickat Din ansökan och vi erhållit och bokfört betalningen av medlemsavgiften kommer Du att föras in i föreningens matrikel. Du kommer också att få skickat till Dig ett lösenord via e-post så att Du få tillträde till sidorna för medlemmar.

Som medlem får du

  • medlemsbrev 2 gånger per år
  • möjlighet att söka stipendium ur C O Henriksons stiftelse
  • inbjudan till årsmöte
  • protokoll från årsmöten
  • inbjudan till kurser anordnade av SFOR
  • medlemsmatrikel

Tag kontakt med ordförande eller sekreterare för ansökan om medlemskap i SFOR

Ordförande

Silvia Miranda Bazargani
Avdelning för Odontologisk Radiologi
Centrum för specialisttandvård, Örebro
silvia.miranda-bazargani@regionorebrolan.se
019-602 40 10

Sekreterare

Philip Mundt
Käkkirurgiska kliniken/Odontologisk radiologi
Falu lasarett, Falun
philip.mundt@regiondalarna.se
023-492538, 023-492409