Anvisningar för ansökan till forskningsstipendium ur Carl O Henriksons stiftelse

Bakgrund och syfte

Stiftelsen grundades den 30 juni 1990 till ära av Carl O Henrikson för hans omfattande och betydelsefulla insatser inom ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik. Carl O Henrikson var professor i Odontologisk röntgendiagnostik vid Karolinska institutet, Stockholm, under åren 1974-1990. Han var en av initiativtagarna till Svensk Förening för Odontologisk Radiologi och dess förste ordförande.

Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag främja vetenskaplig forskning inom Odontologisk Radiologi. Ansökan utannonseras via Svensk Förening för Odontologisk Radiologi. Tidpunkt och stipendiebelopp beslutas av stiftelsens styrelse.

Kriterier för ansökan till stipendiet

Stipendiet delas företrädesvis ut till yngre forskare inom Odontologisk Radiologi.

Ansökan med meritförteckning och forskningsplan skickas till ordförande för C-O Henriksons stiftelse senast 1 oktober till tobias.regnstrand@ki.se eller Tobias Regnstrand, Enheten för Oral Diagnostik och Kirurgi, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

 • Information om sökande person(-er)/organisation
 • Adresser med mera
 • Projektets eventuella namn
 • Projektets startdatum samt beräknat slutdatum

Sammanfattande projektbeskrivning

 • Bakgrund/problem
 • Syfte
 • Material och metod
 • Förväntat resultat
 • Kostnad och finansiering
 • Beräknad totalkostnad
 • Specificering av totalkostnaden
 • Ange om bidrag erhållits från annan bidragsgivare

Redovisning

Det åligger bidragsmottagaren att till Carl O Henriksons stiftelse redovisa forskningsprojekt för vilket stipendium utgår