C-O Henriksons stiftelse

Forskningsstipendium 2021

C-O Henriksons stiftelse delar ut ett forskningsstipendium på 20 000 kronor inom Odontologisk Radiologi.

Stipendiet kommer att delas ut efter att ansökningarna bedömts och pristagaren utsetts.
Pristagaren presenteras på SFOR:s hemsida den 1 november 2021, samt vid SFOR:s årsmöte 2021.

Ansökan skall vara C-O Henrikssons stiftelse tillhanda senast den 24 oktober 2021!

Ansökan med meritförteckning och forskningsplan skickas via e-post till ordförande för C-O Henriksons stiftelse, Daniel Benchimol, Enheten för Oral Diagnostik och Kirurgi, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet.

E-postadress: daniel.benchimol@ki.se

Välkommen med Din ansökan!

Anvisningar för ansökan

Stadgar för C O Henriksons stiftelse


Forskningsstipendium för 2021 ur CO Henriksons stiftelse á 20 000kr tilldelas Magnus Bladh med projektet Karotisförkalkningar i panoramaröntgen – utseende, diagnostisk reliabilitet och samband med fynd i ultraljudsundersökningar, orala inflammationssjukdomar och prediktion av hjärt-kärlhändelse. Läs mer.

Forskningsstipendium för 2020 ur CO Henriksons stiftelse tilldelas Josefine Cederhag med projektet Möjligheter att använda lågdosprotokoll vid Cone Beam Computed Tomography (CBCT) undersökningar av underkäkens visdomständer och Astera Johanen med projektet Prognostiskt värde av odontologisk röntgen vid skattning av osteoporos och risk för benfraktur. Stipendiet är på 10 000 kr vardera.

Tobias Regnstrand tilldelas 2019 års stipendium á 20 000kr ur Carl O Henriksons stiftelse för sitt projekt med titeln The 3-dimensional relationship of maxillary sinus and upper first molars. Han kommer att tilldelas stipendiet i samband med SFORs årsmöte under riksstämman i Stockholm 14 November.

Christina Stervik och Nils Gustafsson har tilldelats 2018 års forskningsstipendium ur CO Henriksons stiftelse. Stipendiet om 10 000 kr vardera för sina respektive forskningsprojekt delades ut i samband med årsmötet 15 november i Göteborg.

Joanna Gullberg har tilldelats 2017 års forskningsstipendium ur Carl O Henriksons stiftelse á 20 000kr för sitt forskningsprojekt Implementering av osteoporos och frakturriskbedömning i allmäntandvården – klinisk pilotstudie.

Styrelsen för C-O Henriksons stiftelse har beslutat tilldela Helena Christell, Malmö, 2016 års stipendium om 20 000kr. Vi gratulerar henne och önskar lycka till med forskningsprojekten!

2015 års forskningsstipendium på 30 000 kr ur CO Henriksons stiftelse, har tilldelats Malin Vestin Fredriksson i Luleå. Stipendiet delades ut vid Årsmötet på Riksstämman i Göteborg.

Stipendiet för 2014 tilldelades till Eva Klintström, övertandläkare i Linköping och Daniel Benchimol, övertandläkare på Karolinska Institutet i Huddinge. De tilldelades 10 000kr vardera för sina respektive forskningsprojekt. Stipendiet delades ut på årsmötet den 13/11 under Riksstämman i Stockholm

Stipendiet för 2013 tilldelades två av de sökande – Ninita Lindfors, övertandläkare i Jönköping/Göteborg och Fernando José Mota de Almeida, tandläkare i Piteå som får dela på stipendiets 20 000 kronor.

Även Stipendiet för 2012 tilldelades två av de sökande, nämligen Maria Garoff, doktorand vid Umeå Universitet och ST-tandläkare inom odontologisk radiologi vid Västerbottens Läns Landsting, samt Nils Kadesjö, sjukhusfysiker vid Karolinska Universitetssjukhuset, blivande doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen för odontologi, avd för bild- och funktionsodontologi i Huddinge. De erhöll 10 000 kronor vardera.