Hedersmedlem

Carl O Henrikson var professor  i Odontologisk röntgendiagnostik vid Karolinska institutet under åren 1974-1990. Han var dekanus vid fakulteten 1977-1980 och under 80-talet ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

CO Henrikson 2003Under 70-talet arbetade han tillsammans med SSI i ett mångårigt projekt, som ledde fram till nya strålskyddsföreskrifter. Han har publicerat cirka 85 vetenskapliga artiklar inom odontologisk radiologi och därutöver ett 10-tal inom ramen för odontologins historia. Han var en av initiativtagarna till Svensk Förening för Odontologisk Radiologi och dess förste ordförande. Carl Oskar Henrikson blev hedersledamot i Svensk Förening för Odontologisk Radiologi i samband med föreningens 25 års jubileum 2001. Till Carl O Henrikson ära grundades 900630 en stiftelse i hans namn för hans omfattande och betydelsefulla insatser inom ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik.