SFOR-kurs 2018

Tema: Diagnostik och behandling av maligna tumörer i huvud/hals-området.
18-20 April, 2018, Ystad
Inbjudan
Preliminärt schema