Kontakt

Ordförande

Eva Levring Jäghagen
Oral diagnostik radiologi
Institutionen för odontologi
Umeå universitet, Umeå

eva.levring.jaghagen@umu.se
0730 606 175

Vice Ordförande

Peter Östgren
Röntgen
Eastmaninstitutet, Stockholm
Fridhemsgatan 53
112 46 Stockholm

peterostgren@hotmail.com
0707 462 435

Sekreterare

Philip Mundt
Käkkirurgiska kliniken/Odontologisk radiologi
Falu lasarett, Falun

philip.mundt@regiondalarna.se
023-492 538, 023-492 409