Arkiv

GRANSKNING AV BERÄTTIGANDEPROCESSEN INOM BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN

SSM har släppte i mitten av september en rapport från tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik som särskilt fokuserar på överutnyttjande och berättigandebedömning av röntgen inom barn- och ungdomstandvården

Sammanfattning
Rapporten i sin helhet

Angående ökad användning av datortomografi i de nordiska länderna


Nästan varannan tandläkare saknar tillstånd för panoramaröntgen

”45 procent av de tandläkarmottagningar som genomförde undersökningar med så kallad panoramaröntgen under 2011 och första halvåret 2012 saknar de tillstånd som krävs enligt strålskyddslagen”.

Läs mer »


Ökad användning av datortomografi oroar de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna oroas över att antalet datortomografiundersökningar ökar. Datortomografiundersökningar är till stor nytta…

Läs mer »


Åldersbedömning -nya rekommendationer från Socialstyrelsen

Beräkning av sannolikheter att en enskild är över 18 år bör genomföras på en för medicinska sammanhang normalt acceptabel nivå, vilket innebär att 95 procents sannolikhet bör krävas vid den radiologiska bedömningen.

Radiologiska och pediatriska undersökningar och bedömningar bör genomföras av radiologer, rättsodontologer och barnläkare vid ett begränsat antal kliniker runtom i landet…

Se länkar nedan

 Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren
 New Swedish recommendations for age assessment of unaccompanied children