Om SFOR

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi bildades 1976 med avsikt att samla de svenska kollegerna men också att kunna enas om program till den Odontologiska Riksstämman.

En styrelse valdes där Carl Oskar Henrikson utsågs till ordförande, Ulf Welander v. ordförande, Måns Hedin sekreterare, Arne Petersson kassör och Eva Waller övrig ledamot. Representant i SSI blev Max Lundberg. Max Lundberg önskade att sektionen utarbetade studieplaner för specialist- och grundutbildningen i odontologisk röntgendiagnostik.

Senare kom den svenska föreningen också att få betydelse för att söka få en specialitet till stånd (klart 1982). I detta ingick också att specificera vilken kompetens som skulle krävas och för att kunna söka radiologitjänst, inom landstingen.

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi har till uppgift att främja:

  • forskning
  • undervisning
  • klinisk verksamhet inom ämnesområdet odontologisk radiologi.

Föreningen skall också avge utlåtande i speciella vetenskapliga eller andra frågor som hänskjutits dit.

Av SFOR’s stadgar framgår vem som kan bli medlem i ämnesföreningen. Kontakta oss gärna om Du önskar att bli medlem. Som medlem får Du inbjudan till SFOR’s kurser. Du har också tillgång till SFOR’s diskussionsgrupp.