Åldersbedömning -nya rekommendationer

Beräkning av sannolikheter att en enskild är över 18 år bör genomföras på en för medicinska sammanhang normalt acceptabel nivå, vilket innebär att 95 procents sannolikhet bör krävas vid den radiologiska bedömningen.

Radiologiska och pediatriska undersökningar och bedömningar bör genomföras av radiologer, rättsodontologer och barnläkare vid ett begränsat antal kliniker runtom i landet…

 Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren
 New Swedish recommendations for age assessment of unaccompanied children