Styrelse

Ordförande

Hanna Salé

Sektionen för odontologisk radiologi
Röntgenavdelningen
Lasarettet Helsingborg
251 87 Helsingborg

Sektionen för odontologisk radiologi
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND

hanna.sale@skane.se
042 406 35 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice Ordförande

Silvia Miranda Bazargani

Centrum för Specialisttandvård
Box 1126
701 11 ÖREBRO

silvia.miranda-bazargani@orebroll.se
019-6024000
 
 
 
 
 

Sekreterare

David Pellby

Sektionen för Odontologisk Radiologi
Bild- och funktionsdiagnostiskt Centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND

david.pellby@skane.se
046-173075
 
 
 
 
 

Kassör

Karin Ekströmer

Odontologisk radiologi
Mälarsjukhuset
631 88 ESKILSTUNA

Karin.Ekstromer@dll.se
016-104840
 
 
 
 

Övrig ledamot

Lena Vannas Löfqvist

lena.vannas@gmail.com
031-91 11 92
 
 
 
 

Övriga poster

Revisorer


 
 
 
 

Kontaktperson mot SSM

Gulli Olsson Sandin 
 
 
 

Ledamot I SMFR's kvalitetsutskott

Eva Klintström 
 
 
 

Valnämnd

Väljs för ett år i taget 
 
 
 

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 24 januari 2017