ST-Utbildning

JUST KURSER     DIPLOMKURSER

Ort Handledare ST-tandläkare Examen Adress och telefon
Göteborg

Seminarie-
program
HT 2016
Kerstin Gröndahl Angela Person
Michael Danin
2017 Avdelningen för Oral och Maxillofacial Radiologi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
P.O. Box 450
SE-405 30 Göteborg
Tel: 031-773 31 69
Fax: 031-82 73 51
Huddinge Karin Näsström Sophia Arledal
Linnéa Dahlström Pantea Delfani
 
2016
Avdelningen för bild- och funktionsodontologi
Karolinska Institutet
Odontologiska Institutionen
Box 4064
141 04 Huddinge
Tel: 08-524 881 50
Fax: 08-779 53 01
Jönköping
Seminarie-
program
HT 2016
Kerstin Gröndahl Melany Pitack 2017 Odontologiska Institutionen
Odontologisk radiologi
Rosenlunds vårdcentrum
Box 1030
551 11 Jönköping
Tel: 036-32 25 52
Fax: 036-32 46 57
Malmö/Lund
Lars-Göran Hansson

Fariba Boustanchi
Helena Christel

Odontologisk röntgendiagnostik
Malmö högskola
205 06 Malmö
Tel: 040-665 70 00

Sektionen för Odontologisk Radiologi
Bild- och funktionsdiagnostiskt Centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND
Tel: 046-17 30 77
Stockholm
Eastman
Andreas Cederlund Anna Rahm 2019 Odontologisk radiologi
Folktandvården Eastmaninstitutet
Dalagatan 11
113 24 STOCKHOLM
Umeå Per Erik Legrell Maria Garoff 2017 Specialisttandvårdens röntgenavdelning
Oral diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Örebro
Per Erik Legrell Julia Esping Avdelning för oral radiologi
Centrum för Specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro
Tel: 019-602 40 00

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 26 januari 2017