Länkar

 

Sveriges Tandläkarförbund
Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten

Odontologiska
utbildningsinstitutioner

Malmö Högskola odontologiska fakulteten
Institutionen för odontologi. Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Institutionen för odontologi Karolinska institutet
Institutionen för odontologi i Umeå

Röntgenorganisationer,
Svenska och
Internationella

Svensk Radiologi
Röntgenveckan
European Academy of DentoMaxillofacial Radiology EADMFR
The International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology IADMFR
Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology
British Society of Dental and Maxillofacial Radiology
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology
Korean Academy of Oral and Maxillofacial Radiology
Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi NFKAR

Ämnesföreningar

Svensk Förening Oral Protetik
Svenska Ortodontiföreningen
Svenska Parodontologföreningen
Svenska Pedodontiföreningen
Svensk Käkkirurgisk förening
Svensk Förening för Bettfysiologi

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 11 april 2015