Anvisningar för ansökan till forskningsstipendium
ur Carl O Henriksons stiftelse

Bakgrund och syfte

Stiftelsen grundades den 30 juni 1990 till ära av Carl O Henrikson för hans omfattande och betydelsefulla insatser inom ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik. Carl O Henrikson var professor i Odontologisk röntgendiagnostik vid Karolinska institutet, Stockholm, under åren 1974-1990. Han var en av initiativtagarna till Svensk Förening för Odontologisk Radiologi och dess förste ordförande.

Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag främja vetenskaplig forskning inom Odontologisk Radiologi. Ansökan utannonseras via Svensk Förening för Odontologisk Radiologi. Tidpunkt och stipendiebelopp beslutas av stiftelsens styrelse.

Kriterier för ansökan till stipendiet

Stipendiet delas företrädesvis ut till yngre forskare inom Odontologisk Radiologi.

Ansökan i 3 exemplar med meritförteckning och forskningsplan skickas till ordförande för C-O Henriksons stiftelse senast 1 oktober 2017:

Daniel Benchimol
Avdelningen för bild- och funktionsodontologi
Inst för Odontologi
Karolinska Institutet
Box 4064
141 04 Huddinge.

Mailadress: daniel.benchimol@ki.se
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla följande:


Sammanfattande projektbeskrivning

Redovisning

Det åligger bidragsmottagaren att till Carl O Henriksons stiftelse redovisa forskningsprojekt för vilket stipendium utgår

Tillbaka till C-O Henriksons stiftelse

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 3 september 2017