AKTUELLT

Glöm inte bort medlemsavgiften för 2017!
150 kr, på plusgiro 853593-2


Bra strålsäkerhet hos Folktandvården i Stockholm

Strålsäkerhetsmyndigheten har under våren 2013 inspekterat röntgenverksamheten hos Folktandvården i Stockholms län. Inspektionen visar att Folktandvården har vissa brister, exempelvis när det gäller avvikelsehantering och utbildning. Men helhetsintrycket är att de arbetar aktivt med strålsäkerhet, bland annat med att personalen ska undvika onödiga röntgenundersökningar och att de undersökningar som genomförs ska vara så effektiva möjligt.

Läs mer »

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedels-förmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd
Läs mer »

Angående ökad användning av datortomografi i de nordiska länderna

Uttalande om ökad användning av datortomografi

Nästan varannan tandläkare saknar tillstånd för panoramaröntgen

"45 procent av de tandläkarmottagningar som genomförde undersökningar med så kallad panoramaröntgen under 2011 och första halvåret 2012 saknar de tillstånd som krävs enligt strålskyddslagen".

Läs mer »

Ökad användning av datortomografi oroar de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna oroas över att antalet datortomografiundersökningar ökar. Datortomografiundersökningar är till stor nytta...

Läs mer »

Åldersbedömning -nya rekommendationer från Socialstyrelsen

Beräkning av sannolikheter att en enskild är över 18 år bör genomföras på en för medicinska sammanhang normalt acceptabel nivå, vilket innebär att 95 procents sannolikhet bör krävas vid den radiologiska bedömningen.

Radiologiska och pediatriska undersökningar och bedömningar bör genomföras av radiologer, rättsodontologer och barnläkare vid ett begränsat antal kliniker runtom i landet...

Se länkar nedan

Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren
New Swedish recommendations for age assessment of unaccompanied children

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 26 januari 2017