Regler och förordningar

SSMs krav på tandläkare

Vid en kontroll visade det sig att ett stort antal tandläkare som äger panoramaröntgenutrustning saknade tillstånd.

Alla tandläkare som har denna typ av utrustning måste, enligt strålskyddslagen, ha tillstånd för detta av SSM.

Läs mer om vad som krävs av tandläkare »»

Läs mer nedan på sidan om vad som gäller för användning av panoramaröntgen >>>

Tandläkarnas specialistutbildning

Utredningen har utifrån ett patient- och befolkningsperspektiv genomfört en översyn av specialistutbildningen för tandläkare, prövat frågan om specialisttandläkarkårens numerär både totalt och inom varje specialitet, prövat frågan om en gemensam kunskapsbas för flera specialiteter som en väg till en bredare kompetens, prövat frågan om utbildningens längd, prövat möjligheten att öka samstämmigheten med andra länder inom EU och prövat frågan om behov föreligger av förändringar i aktuella författningar.

Läs mer >>>

 

Utbildning av tandläkare i användning av panoramaröntgenteknik

CO Henrikson gavs i okt 1991 i uppdrag av dåvarande Statens Strålskyddsinstitut (SSI) att diskutera målsättningen...........

Läs hela texten >>>

 

Vet du vad som gäller för användning av panoramaröntgen?

Vad säger SSM

Läs SSMFS 2008:31 och vad SSM och SOS säger om tomografifunktion.

Läs mer nedan.

SSMFS2008-05 SSMFS2008-11 SSMFS2008-31

SSMFS2008-35 SSMFS2008-51

 

 

Webbansvarig:Dagmara Wivänge
Senast ändrad:17 oktober 2012