ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SFOR

Du kan ansöka om medlemskap genom att ta kontakt med ordförande eller sekreterare som du når genom att skicka ett e-postmeddelande. Glöm ej att fylla i Din e-postadress, postadress samt telefonnummer. All övrig information kommer att löpande läggas in på hemsidan. Ta som vana att regelbundet gå in på hemsidan och titta på sidan för medlemmar och aktuelltsidan.

Medlemsavgiften är 150 kr och skickas in till föreningens plusgironummer (se nedan). Glöm ej att ange inbetalarens namn så vi kan identifiera betalningen.

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi
plusgiro 853593-2

Vid betalning utomlands ifrån ange:

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0853 5932
BIC: NDEASESS

När Du har skickat Din ansökan och vi erhållit och bokfört betalningen av medlemsavgiften kommer Du att föras in i föreningens matrikel. Du kommer också att få skickat till Dig ett lösenord via e-post så att Du få tillträde till sidorna för medlemmar.

Som medlem får du

Tag kontakt med ordförande eller sekreterare för ansökan om medlemskap i SFOR

Ordförande

Hanna Salé
Sektionen för odontologisk radiologi
Röntgenavdelningen
Lasarettet Helsingborg
251 87 Helsingborg

Sektionen för odontologisk radiologi
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND

hanna.sale@skane.se
042 406 35 80

Sekreterare

David Pellby
Sektionen för Odontologisk Radiologi
Bild- och funktionsdiagnostiskt Centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund
david.pellby@skane.se
046-17 30 75

Webbansvarig: Dagmara Wivänge
Senast ändrad: 25 februari 2017